AGENDA

MES DE JUNY DE 2024

Dia 1. Batejos a les 11.30h i a les 12:30h

Dia 2. Bateig a les 12:30h

Dia 4. Pregària amb el Moviment Paraula de Déu a les 19:30h

Dia 6. Missa de difunts (Casal de la tercera edat) a les 19:30h

Dia 8. Peregrinació a Montserrat (No hi haurà misses en tot el dia)

Dia 13. Pregària amb els joves davant del Santíssim a les 20:00h (serà la darrera d´aquest curs, retornem al setembre).

Dia 26. Casament a les 12:00h

Dia 29. A la missa de 19:30h ens acompanyarà confraria de la Verge del Sufragi

*Tots els dilluns  a les 10:00h litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00h (català) i dissabtes a les 10:00h (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00h (bilingüe), a  les 18:30h (en castellà i animada pels joves) i la missa de vigília el dissabte a 19:30h (català)

*Tercer diumenge rosari mitja hora abans de la missa de 11:00h dirigit per sahumadoras del Señor de los Milagros

*Segon divendres missa amb la comunitat Adsis de 20:30h a 21:30h (entrada pel c/Baluard)

*Casa de Maria dinamitza l´adoració del Santíssim tots els dijous de 10:30h a 13:00h amb confessions i rosari de 12:00h a 13:00h

*Tots els dimecres assaig amb el grup de Gospel de 18:00h a 19:30h

MES DE MAIG DE 2024

Dia 4. Trobada de la Unitat Pastoral (Sant Pere, Santa Maria i Sant Miquel) a Sant Pere de les Puelles, de 10:30h a 13:00h. No hi haurà missa de 10:00h a la parròquia.

Dia 4. Bateig a les 12:00h.

Dia 11. Noces d´Or a les 12:00h.

Dia 22. Missa de la pasqua del Malalt (amb unció comunitària dels malalts) a les 19:30h.

*Tots els dilluns  a les 10:00h litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00h (català) i dissabtes a les 10:00h (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00h bilingües (predomini castellà), a  les 18:30h (en castellà i animada pels joves) i la missa de vigília el dissabte a 19:30h (predomini català).

*Tercer diumenge missa animada pels nens a les 11:00h amb rosari mitja hora abans dirigit per sahumadoras del Señor de los Milagros.

*Segon i quart dijous de 20:00 a 21:00h pregària amb els joves davant del Santíssim.

*Segon divendres missa amb la comunitat Adsis de 20:30h a 21:30h (entrada pel c/Baluard).

*Casa de Maria amb l´adoració dels dijous de 10:30h a 13:00h amb confessions i rosari de 12:00h a 13:00h.

*Tots els dimecres assaig amb el grup de Gospel de 18h a 19:30h.

MES D’ABRIL DE 2024

Dia 2. Litúrgia de la Paraula amb comunió a les 10:00

Dia 6. Bateig a les 12:00

Dia 9. Pregària amb el grup:”Encuentro con la Palabra” a les 19:30

Dia 20. Casament i bateig a les 12:00

Dia 27. Bateig a les 12:00

*Tots els dilluns  a les 10:00 litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00 (català) i dissabtes a les 10:00 (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00 bilingües (predomini castellà), a  les 18:30 (en castellà i animada pels joves) i la missa de vigília el dissabte a 19:30 (predomini català)

*Tercer diumenge missa animada pels nens a les 11:00 amb rosari mitja hora abans dirigit per sahumadoras del Señor de los Milagros

*Segon i quart dijous de 20:00 a 21:00: pregària amb els joves davant del Santíssim

*Segon divendres missa amb la comunitat Adsis de 20:30 a 21:30 (entrada pel c/Baluard)

*Casa de Maria amb l´adoració dels dijous de 10:30 a 13:00 amb confessions i rosari de 12:00 a 13:00

*Tots els dimecres assaig del grup de Gospel de 18 a 19:30

MES DE MARÇ DE 2024

Dia 2 Bateig a les 12:00h

Dia 7 Missa exequial per Mariano i Robert a les 19:30h

Dia 9 Bateig a les 12:00h

Dia 14 Missa exequial pel Marc Iborra a les 19:15h

Dia 24 Benedicció de rams a les 11:00h a la plaça La Barceloneta i acte seguit la missa. A la tarda no hi haurà missa de 18:30h

TRIDU PASQUAL

Dia 28 Dijous Sant: missa a les 19:30h i després Adoració del Santíssim

Dia 29 Divendres Sant: a les 11:00h Via Crucis i a les 17:00h Celebració de la Creu.

Dia 30 Vigília pasqual a les 19:30h

*Tots els dilluns  a les 10:00h litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00 h(català) i dissabtes a les 10:00h (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00h bilingües (predomini castellà), a  les 18:30h (en castellà i animada pels joves) i la missa de vigília el dissabte a 19:30h (predomini català)

*Tercer diumenge missa animada pels nens a les 11:00h amb rosari mitja hora abans dirigit per sahumadoras del Señor de los Milagros

*Segon i quart dijous de 20:00h a 21:00h pregària amb els joves davant del Santíssim

*Segon divendres missa amb la comunitat Adsis de 20:30h a 21:30h (entrada pel c/Baluard)

*Casa de Maria amb l´adoració dels dijous de 10:30h a 13:00h amb confessions i rosari de 12:00h a 13:00h

MES DE FEBRER DE 2024

Dia 2. Missa de la Candelera a les 10.00h.

Dia 11. Missa de animada pels nens a les 11:00h (aquest mes es fa excepcionalment el segon diumenge, en lloc del tercer).

Dia 14. Imposició de la Cendra a les misses a les 10:00h i a 19:30h

Dia 15. Missa exequial pel Mn. Antoni Oriol a les 19:30h

Dia 17. Recés de quaresma a Sant Pau del Camp de 10:00 a 13:00 no es farà missa a les 10 a Sant Miquel)

Dia 18. Missa amb el Cardenal Joan Josep Omella a la Sagrada Família a les 18.00h per començar la Quaresma sota el lema “Sent la Creu”, no hi haurà missa a les 18.30h

Tots els dilluns  a les 10:00h litúrgia de la paraula amb comunió.

Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00 h (català) i dissabtes a les 10:00h (castellà).

Misses de diumenge a les 11:00h bilingües (predomini castellà), a  les 18:30h (en castellà i animada pels joves) i la missa de vigília el dissabte a 19:30h (predomini català)

Tercer diumenge missa amb rosari mitja hora abans dirigit per sahumadoras del Señor de los Milagros

Casa de Maria amb l´adoració dels dijous de 10:30h a 13:00h amb confessions i rosari de 12:00h a 13:00h

MES DE GENER DE 2024

Dia 1. Missa de Santa Maria Mare de Déu a les 11:00h.

A  la tarda no n´hi haurà missa

Dia 5. Missa de vigília de l´Epifania a les 19:30h

Dia 6. Missa de l´epifania a les 11:00h

Dia 11. Pregària amb els joves davant del Santíssim a les 20:00h

Dia 25. Pregària amb els joves davant del Santíssim a les 20:00h

*Tots els dilluns (excepte dia 1, que hi ha missa a les 11:00h) a les 10:00 litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00h (català) i dissabtes a les 10:00h (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00h bilingües (predomini castellà), a  les 18:30h (en castellà i animada pels joves) i la missa de vigília el dissabte a 19:30h (predomini català)

*Tercer diumenge missa animada pels nens amb rosari mitja hora abans dirigit per sahumadoras del Señor de los Milagros

*Casa de Maria amb l´adoració dels dijous de 10:30h a 13:00h amb confessions i rosari de 12:00 a 13:00

MES DE DESEMBRE DE 2023

Dia 2. Recés d´Advent comunitat de parròquies St. Pere-Sta. María i la Barceloneta, a Sta. Maria de 10:30h a 13:00hia 7. Missa vigília de la festa de la Immaculada Concepció a les 19.30h

Dia 8. Missa de la festa de la Immaculada Concepció a les 11:00h

Dia 14. Pregària amb els joves davant del Santíssim a les 20:00h

Dia 24. Missa de 4º diumenge d´Advent a les 11:00h

Missa del Gall a les 19:30h

Dia 25. Missa de Nadal a les 11:00 (a la tarda no hi haurà missa)

Dia 31. Missa a les 11h en acabar, concert de fi      d´any amb Ester Maulini (vocal) i Joan Cabó (piano)

Missa de vigília a les 19.30h.

*Tots els dilluns (excepte dia de Nadal, que hi ha missa) a les 10:00h litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00h (català) i dissabtes a les 10:00h (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00h bilingües (predomini castellà), a  les 18:30h (en castellà i animada pels joves) i la missa de vigília el dissabte a 19:30h (predomini català)

*Tercer diumenge missa animada pels nens amb rosari mitja hora abans dirigit per sahumadoras del Señor de los Milagros

*Casa de Maria amb l´adoració dels dijous de 10:30h a 13:00h amb confessions i rosari de 12:00h a 13:00h

MES DE NOVEMBRE DE 2023

Dia 1. Missa de tots sants a les 11:00h (no hi haurà missa a la tarda)

Dia 2. Missa de tots els difunts a les 10:00h (no és precepte)

Dia 9. Missa exequial a les 19:15h

Pregària amb el joves davant del Santíssim a les 20:00h

Dia 10. Bateig a les 12:00h

Dia 11. Bateig a les 12:00h

Casament a les 18:00h

Dia 18. Bateig a les 12:00h

Dia 23. Pregària amb el joves davant del Santíssim a les 20:00h

Dia 25. Bateig a les 12:00h

*Tots els dilluns a les 10:00h litúrgia de la paraula amb distribució de la comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00h (català) i dissabtes a les 10:00h (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00h bilingües (predomini castellà), a  les 18:30h (en castellà i animada pels joves). La missa de vigília el dissabte a 19:30h (predomini català)

*Tercer diumenge missa animada pels nens amb rosari mitja hora abans dirigit per sahumadoras del Señor de los Milagros

*Casa de Maria amb l´adoració dels dijous de 10:30 a 13:00h amb confessions i rosari de 12:00 a 13:00h

MES DE OCTUBRE DE 2023

Dia 5. Missa exequial per Antonio Ortuño y Mari Carmen Pozo a 19:30h

Dia 7. Boda a las 18:00h

Dia 12. Mare de Déu del Pilar, festiu però no precepte. La missa a les 10:00h

Dia 26. Pregària amb el joves davant del Santíssim a les 20:00h

Dia 28. Trobada d’inici de curs de la comunitat de parròquies St. Pere, la Ribera i la Barceloneta de 11:00 a 13:30h

Tots els dilluns a les 10:00 litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00 (català) i dissabtes a les 10:00 (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00 bilingües (predomini castellà) i la missa de vigília a 19:30 (predomini català)

Tercer diumenge missa animada pels nens amb rosari mitja hora abans dirigit per sahumadoras del Señor de los Milagros

Torna la Casa de Maria amb l´adoració dels dijous de 10:30 a 13:00 amb confessions i rosari de 12:00 a 13:00

ATENCIÓ A PARTIR DEL DIUMENGE 8 D’OCTUBRE TAMBÉ HI HAURÀ MISSA A LES 18:30 (amb predomini del castellà) i animada per la comunitat de joves adults de la parròquia

MES DE SETEMBRE DE 2023

Dia 9. Bateig a les 12:00 de Alessandro

Dia 11. Missa per la diada nacional de Catalunya a les 10:00

Dia 14. Missa exequial en memòria de Javier Vela

Dia 28. Missa exequial en memòria d’Enric, Pepita i Puri Carmona a les 19:30

Dia 29. Festa patronal de Sant Miquel:

· Ofrenes florals a les 18:00

· Missa a les 19:30

Dia 30. Inici festes amb sortida del canó a les 10:30 (a la porta de l’església)

*Tots els dilluns (a excepció del dia 11 que es farà missa) a les 10:00 litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00 (català) i dissabtes a les 10:00 (castellà)

*Misses de diumenge a les 11:00 bilingües (predomini castellà) i la missa de vigília a 19:30 (predomini català)

MES DE JULIOL DE 2023

Dia 5. Xerrada prebaptismal a les 12:00

Dia 15. Bateig a les 12:00

Dia 16. Rosari a les 10:30 amb sahumadoras del Señor de los Milagros,

Dia 25. Missa de Sant Jaume Apòstol (no és precepte) a les10:00

*Tots els dilluns a les 10:00 litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00 (català) i dissabtes a les 10:00 (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00 bilingües (predomini castellà) i la missa de vigília a 19:30 (predomini català)

* Misses animades per comunitat Adsis els dies 7, 14 i 21  a les 21:00 (entrada pel c/Baluard)

FESTA DE LA VERGE DEL CARME: DIA 15, DISSABTE, A LES 18:30 ES COMENÇA A L’´ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DEL PORT AMB PROCESSÓ PELS CARRERS DEL BARRI I ES TORNA A LES 20:00 PER FER LA MISSA A LA MATEIXA ESGLÉSIA. NO ES FA PASSEIG EN VAIXELL NI MISSA AL PORT, PERQUÈ ESTAN D’OBRES

MES DE JUNY DE 2023

Dia 1. Missa exequial per Juan Antequera a les 19:30

Dia 2. Sant Elm, missa del co-patró de la parròquia, a les 10:00

Dia 8. Missa exequial per Marina a les 19:00

Dia 11. Bateig de l’Adai a les 12:30

Dia 29.  A les 19:30 missa amb unció de malalts, per persones amb malalties greus i gent gran.

*Tots els dilluns a les 10:00 litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00 (català) i dissabtes a les 10:00 (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00 bilingües (predomini castellà) i la missa de vigília a 19:30 (predomini català)

* Tots els dijous Adoració del Santíssim de 10:30 a 13:00 (organitzat per Casa de Maria amb rosari i confessions de 12 a 13:00), segon i quart dijous a les 20:00 (organitzat pels joves)

* Misses animades per comunitat Adsis el 2, 9 i 16  a les 21:00 (entrada pel c/Baluard)

MES DE MAIG DE 2023

Dia 1. NO ÉS PRECEPTE hi haurà litúrgia de la Paraula amb comunió.

Dia 20. Boda i bateig a les 12:00

Dia 21. Rosari a les 10:30 amb sahumadoras del Señor de los Milagros, i Missa animada pels nens a les 11:00

Dia 28. Missa a les 11:00 amb Primeres Comunions

*Tots els dilluns a les 10:00 litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00 (català) i dissabtes a les 10:00 (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00 bilingües (predomini castellà) i la missa de vigília a 19:30 (predomini català)

* Tots els dijous Adoració del Santíssim de 10:30 a 13:00 (organitzat per Casa de Maria amb rosari i confessions de 12 a 13:00), segon i quart dijous a les 20:00 (organitzat pels joves)

* Misses animades per comunitat Adsis el 5 a les 20:00 i el 12 a les 21:00 (entrada pel c/Baluard)

MES D’ABRIL DE 2023

Dia 2: Benedicció de Rams a la plaça a les 11:00 i després missa a l’església

Dia 6: Missa de Dijous sant a les 19:30

Dia 7: Divendres sant amb: via crucis a les 11:00 i celebració de la creu a les 17:00

Dia 8: Missa de la Vigília pasqual a les 19:30

Dia 9: Missa de diumenge de Resurrecció a les 11;00

Dia 11: No es farà missa sinó litúrgia de la Paraula amb comunió.

Dia 15: Celebració d’unes Noces d´Or a les 12:00

Dia 16: Rosari a les 10:30, Missa animada pels nens a les 11:00 i Bateig a les 12:15

Dia 22: Peregrinació a Montserrat (no hi haurà missa ni a les 10:00 ni a les 19:30). L´església estarà oberta de 9:45 a 13:00.

Dia 29: Xerrada de preparació al bateig a les 12:00

*Tots els dilluns a les 10:00 litúrgia de la paraula amb comunió.

*Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00 (català) i dissabtes a les 10:00 (castellà).

*Misses de diumenge a les 11:00 bilingües (predomini castellà) i la missa de vigília a 19:30 (predomini català)

* Tots els dijous Adoració del Santíssim de 10:30 a 13:00 (organitzat per Casa de Maria amb rosari i confessions de 12 a 13:00), segon i quart dijous a les 20:00 (organitzat pels joves)

* Misses animades per comunitat Adsis (s´anirà avisant cada setmana a la missa del diumenge el dia i hora)

MES DE MARÇ DE 2023

Dia 4: Recés de Quaresma a Sant Miquel del Port de 10:00h a 18:00h (no es farà missa a les 10:00h però dins del recés farem missa a les 16:00h)

Dia 9: A les 19:00h missa exequial pel Marc Iborra i a les 20:00h Adoració amb els joves davant del Santíssim

Dia 10: Missa animada per comunitat Adsis a les 21:00h (entrada C/Baluard)

Dia 17: Missa animada per comunitat Adsis a les 20:00 (entrada C/Baluard)

Dia 18: Bateig a les 12:00h

Dies 19: Rosari amb les Sahumadoras a 10:30h i missa animada pels infants a les 11:00h

Dia 25: no hi haurà missa de 10:00h, es farà una litúrgia de la paraula amb comunió.

Tots els dilluns a les 10:00 litúrgia de la paraula amb comunió.

Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00 h(català) i dissabtes a les 10:00h (castellà).

Misses de diumenge a les 11:00h bilingües (predomini castellà) i la missa de vigília a 19:30h (predomini català)

Tots els dijous Adoració del Santíssim de 10:30h a 13:00h (organitzat per Casa de Maria amb rosari i confessions de 12:00h a 13:00h)

MES DE FEBRER DE 2023

Dia 2: Missa de la presentació del Senyor (la candelera) a les 10:00h

Dia 3: Missa animada per comunitat Adsis a les 21:00h (entrada por C/Baluard)

Dia 4: Noces d´argent a les 18:00h

Dia 9: Pregària amb els joves davant del Santíssim a les 20:00h

Dia 10: Missa animada per la comunitat Adsis a les 21:00h (entrada per C/Baluard)

Dies 11 i 12: Col·lecta a les misses de diumenge i vigília per MANS UNIDES

Dia 17: Missa animada per comunitat Adsis a les 20:00h (entrada per C/Baluard)

Dia 19: Missa animada pels nens de catequesi a les 11:00h

Rosari a les 10:30h animat per les sahumadoras del Señor de los Milagros

Dia 22: Missa de Dimecres de Cendra a les 10:00h

Dia 25: Recés arxiprestal quaresmal Rambla/Poble Sec de 10:00h a 14:00h (Lloc a definir) Aquest dia no es farà missa de 10:00 a la parròquia.

Tots els dilluns a les 10:00h litúrgia de la paraula amb distribució de la comunió.

Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00h (català) i dissabtes a les 10:00h (castellà).

Missa de diumenge a les 11:00h bilingües (predomini castellà) i la missa de vigília a les 19.30h (predomini català)

Tots els dijous Adoració del Santíssim de 10:30h a 13:00h (organitzat per Casa de Maria amb rosari i confessions de 12:00h a 13:00h)

Misses exequials s´’aniran anunciant a les misses de diumenge i vigílies.

MES DE GENER DE 2023

Dia 1: Missa de Santa Maria Mare de Déu a les 11:00h  (bilingüe, homilia en castellà, vigília el dissabte 31 desembre a 19:30h homilia en català)

Dia 5: Vigília d´epifania a les 19.30 h(bilingüe, homilia en català)

Dia 6: Missa d´epifania a les 11:00 h(bilingüe, homilia en castellà)

Dia 7: Baptisme a les 12:00h

Dia 13: Baptisme a les 12:00h

Dia 15: Rosari amb sahumadores a les 10:30h

Missa animada pels nens de catequesi a les 11:00h (bilingüe, homilia en castellà)

Dia 18: Consell parroquial a les 18:00h

Dia 21: Xerrada prebaptismal a les 12:00h

Tots els dilluns a les 10:00h litúrgia de la paraula amb distribució de la comunió.

Misses diàries de dimarts a divendres a les 10:00h (català) i dissabtes a les 10:00h (castellà).

Missa de diumenge a les 11:00h bilingües (homilia en castellà)

Missa de vigília a les 19:30h (homilia en català)

Els dijous 12, 19 i 26 Adoració del Santíssim de 10:30h a 13:00h (organitzat per Casa de Maria amb rosari i confessions de 12:00h a 13:00h)

Misses exequials i activitats d´Adsis s´aniran anunciant a les misses de diumenge i vigílies.

MES DE DESEMBRE DE 2022

Dia 3: Recés d´Advent de 10:00 a 17:30h

Dia 8: Missa de la festivitat de la Immaculada Concepció a les 11:00h

Dia 9: Missa animada per la Comunitat Adsis a les 21:00h

Dia 11: Missa animada pels infants a les 11:00h

Dia 16: Celebració del Nadal animada pels infants a les 19:00h

Missa animada per la Comunitat Adsis a les 21:00h

Dia 18: Col·lecta de Germanor a favor de Càrites a la missa de 11:00h

Dia 21: Reunió del Consell Parroquial a les 18:00h

Dia 23: Bateig a les 12:00h

Missa animada per la Comunitat Adsis a les 21:00h

Dia 24: Xerrada Preparació Batejos a les 12:00h

Missa del Gall A 19:30h

Dia 25: Missa de Nadal a les 11:00h

Tots els dilluns a les 10:00h litúrgia de la Paraula amb comunió excepte dilluns 26, Sant Esteve que hi haurà missa

Els dijous dies 2, 16 i 22 Adoració del Santíssim de 10:30 a 13:00h (organitzat per Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12:00 a 13:00h)

MES DE NOVEMBRE DE 2022

Dia 1 Missa de Tots Sants a les 11:00h

Dia 3 Exèquies sense missa en memòria del difunt Iván García Melo, a les 19:30h

Dia 4 Missa animada per la comunitat Adsis, a les 21:00h (entrant per la porta del c/Baluard)

Dia 5 Bateig a les 12:00h

Dia 9 Consell parroquial a les 17:30

Dia 10 Missa exequial en memòria del difunt Francisco Hernández Velero, a les 19:00h

Pregària amb els joves davant del Santíssim a les 20:00h

Dia 12 Bateig a les 12:00h

Dia 18 Missa animada per la comunitat Adsis, a les 20:00h (entrant per la porta del c/Baluard)

Dia 24 Pregària amb els joves davant del Santíssim a les 20:00h

Dia 26 FESTA 30 ANIVERSARI SOSTRE: de 17:00 a 19:15 Exposició de fotos, dinàmiques i taula rodona. Missa a les 19:30

Tots els dilluns a les 10:00h litúrgia de la Paraula amb comunió.

Tots els dijous adoració del Santíssim de 10:30 a 13:00h (organitzat per Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12:00 a 13:00)h

Assaig del grup de Gospel al Temple, dimecres de 18:00 a 19:30h

MES DE OCTUBRE DE 2022

Dia 5   Consell parroquial a les 17:30

Dia 8   Bateig a les 12:30

Dia 11 Bateig a les 11:00

Dia 12 No és festa de precepte, per tant       missa a les 10:00

Dia 13 Pregària amb els joves davant del      Santíssim a les 20:00

Dia 22  Xerrada preparació baptismal a les   12:00

Dia 27 Pregària amb els joves davant del      Santíssim a les 20:00

Dia 29 Bateig a les 11:30   

Tots els dilluns d´octubre a les 10:00 litúrgia de la Paraula amb comunió.

La missa de diumenge  és a les 11:00…recordeu-vos!

Tots els dijous adoració del Santíssim de 10:30 a 13:00 (organitzat per Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12:00 a 13:00)

Misses animades per la comunitat Adsis (s´avisarà de dia/hora a la missa del diumenge)

Assaig del grup de Gospel dimecres de 18:00 a 20:00

MES DE SETEMBRE DE 2022

Dia 7     17:30h Reunió Consell Parroquial

Dia 10  12.15h Celebració del sagrament del Baptisme

Dia 19  10h. Missa per la festivitat de Santa Maria de Cervelló, copatrona de la Parròquia

Dia 24  12h.  Xerrada prebaptismal

A partir del 15 de setembre, tots els dijous. De 10.30h a 13.00h Adoració del Santíssim a càrrec de  Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12.00h a 13.00h .

La missa animada per la comunitat Adsis  i la pregària amb els joves davant el Santíssim encara amb horaris per definir.

            FESTA DE SANT MIQUEL. Dimecres 29

                18h. Ofrena floral

               19.00h. Missa major

MES DE AGOST DE 2022

El temple obrirà tos els dies de 9:45 a 13:00h

De dilluns a dissabte nomes hi haurà missa a les  10.00h


Els dies 1, 2, 3, 6, 8, 17, 22, 27, 29, 30 Y 31 no hi haurà missa sinó litúrgia de la Paraula amb distribució de la comunió també a les 10.00h

 Els diumenges i el dia 15 d’agost, festivitat de l’Assumpció de Maria la missa serà a les 12:00h

Durant tot el mes d’agost no hi haurà despatx ni atenció telefònica.

MES DE JULIOL DE 2022

Dia 1    18:30h Celebració del matrimoni de la Mònica i en Santi i bateig d’en Pol.

Dia 8    20.30h Missa animada per la comunitat Adsis (entrada per la porta del darrere, c/ Baluard)

Dia 9    11:30h Celebració del matrimoni de la Silvana i en Pol

Dia 10 11:00h Celebració del sagrament del baptisme de l’Arnau

Dia 14 19:30 Celebració exequial en memòria de  Serafí Ferrer

Dia 15  20.30h Missa animada per la comunitat Adsis (entrada per la porta del darrere, c/ Baluard)

Dia 16 17:00h Processó de la Verge del Carme

Dia 21 19:30 Celebració exequial en memòria de  Julia Rodrigálvarez i família (en castellà)

Dia 23 12:00 Xerrada de preparació pel sagrament de Baptisme

Dia 30 12:30h Celebració del sagrament del baptisme d’en Lucas

Tots els diilluns       10:00h. No hi haurà missa i se celebrarà una Litúrgia de la paraula amb distribució de la comunió

A partir del mes de juliol totes les misses de dissabte a les 10h del matí seran en castellà

MES DE JUNY DE 2022

Dimecres 1       17.30h Reunió Consell Parroquial

Dijous 2            19:30h. Missa exequial en memòria de Vicenta Hurtado

Divendres 3      20.30h Missa animada per la comunitat Adsis (entrada per la porta del darrere, c/ Baluard)

Diumenge 5     12.00h Missa amb la celebració de les primeres comunions dels infants de catequesi

Dijous 9            19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Divendres 10    20.30h Missa animada per la comunitat Adsis (entrada per la porta del darrere, c/ Baluard)

Dijous 16          19:30 Celebració exequial de la Paraula en memòria d’Antonieta Vey

Divendres 17    20.30h Missa animada per la comunitat Adsis (entrada per la porta del darrere, c/ Baluard)

Dijous 23          19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 25      12:00 Xerrada de preparació pel sagrament de Baptisme

                         18:30 Celebració del sagrament del Baptisme

Dijous 30          19:30h. Missa exequial en memòria de Francisco Paisal

Tots els dijous. De 10.30h a 13.00h Adoració del Santíssim a càrrec de  Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12.00h a 13.00h .

MES DE MAIG DE 2022

Dijous 5          19:30h. Missa exequial en memòria de Soledad Vázquez

Dijous 12       19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Divendres 13 20.30h Missa animada per la comunitat Adsis (entrada per la porta del darrere, c/ Baluard)

Diumenge 15          11.00h Bateig

Dimecres 18 17.30h Reunió Consell Parroquial

Dijous 19       19:30h. Missa exequial en memòria de Jordi Raya

Divendres 20 20.30h Missa animada per la comunitat Adsis (entrada per la porta del darrere, c/ Baluard)

Diumenge 22          12h Missa d’infants animada pels infants de la catequesi

Dijous 26       19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Tots els dijous. De 10.30h a 13.00h Adoració del Santíssim a càrrec de  Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12.00h a 13.00h .

MES D’ABRIL DE 2022

Divendres 1    20.30h Missa animada per la comunitat Adsis en castellà.

Dissabte 2       NO HI HAURÀ MISSA DE 10 AL MATÍ. SEREM A MONTSERRAT

Diumenge 3    11.00h Bateig

Dimecres 6      18.00h Reunió Consell Parroquial

Dijous 7           19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 9       19.30h Missa de vigília de Diumenge de Rams

Diumenge 10 11.45h Benedicció dels rams

12.00h CELEBRACIÓ de diumenge de Rams animada pels infants de catequesi

Dijous 14         19.30h Celebració de la Cena del Senyor

Divendres 15  10.00h Via Crucis

                         17.30h CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ I MORT DEL SENYOR

Dissabte 16    19.30h VETLLA PASQUAL 

Diumenge 17 12.00h CELEBRACIÓ DE LA RESSURRECCIÓ DEL SENYOR

Dijous 21         19:30h Missa exequial en memòria de  Celestino Gimeno

Dijous 28         19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 30    12.00h Bateig

MES DE MARÇ DE 2022

Dimecres 2                10:00h. Missa i imposició de la Cendra

Divendres 4               20.30h. Missa animada per la comunitat Adsis en castellà.

Dissabte 5                 De 10.00 a 13.00h Recés de QuaresmaArxiprestal a la parròquia de Sant Pau del Camp. Inscripció fins el 2 de març

Dijous 10                   19.45h. Pregària amb els joves davant el Santíssim

Divendres 11            20.30h. Missa animada per la comunitat Adsis en castellà.

Dimecres 16              18.00h. Reunió Consell Parroquial

Dijous 17                   19:30h. Missa exequial en memòria de Marc Iborra

Divendres 18            20.30h. Missa animada per la comunitat Adsis en castellà.

Dijous 24                   19.45h.Pregària amb els joves davant el Santíssim

Diumenge 27            11.00h Bateig

                                    12h Missa d’infants

Dijous 31                   19:30h. Missa exequial en memòria de Paco

Tots els dijous.         De 10.30h a 13.00h Adoració del Santíssim a càrrec de  Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12.00h a 13.00h

MES DE FEBRER DE 2022

Dijous 3       19:30h. Missa exequial en memòria de Manuel Villegas

Divendres 4  19.45h. Missa animada per la comunitat Adsis

Dimecres 9  18h. Reunió Consell Parroquial

Dijous 10     19.45h. Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dijous 17     19:30h. Missa exequial en memòria de Juanita López i Andrés Gea

Divendres 1819.45h. Missa animada per la comunitat Adsis

Dijous 24     19.45h. Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 26 12.00h Celebració de noces de Joan i Montse

Diumenge 2712h Missa d’infants

Tots els dijous. De 10.30h a 13.00h Adoració del Santíssim a càrrec de  Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12.00h a 13.00h .

AGENDA MES DE GENER DE 2022

Dissabte 8          11h. Bateig

Dimecres 12       18h. Reunió Consell Parroquial

Dijous 13            19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 15        12h. Xerrada Pre-baptismal

Diumenge 16     11h. Bateig

Dijous 20            19.30h Missa exequial

Divendres 21     19.45h. Missa amb la comunitat Adsis

Dijous 27            19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Diumenge 30:    12h Missa d’infants

Tots els dijous: a partir del dijous 13.  De 10.30h a 13.00h Adoració del Santíssim a càrrec de  Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12.00h a 13.00h .

AGENDA MES DE DESEMBRE DE 2021

Dimecres 1.   17h. Consell Parroquial

Dijous 2.         19.30h. Missa exequial en memòria d’Antònia Litrán

Divendres 3. 19.45h. Missa (en castellà) amb joves i la comunitat Adsis

Diumenge 5. 11h. Bateig           

Dimarts 7.     19.30h. Missa de vigília: La Immaculada Concepció.

Dimecres 8.  12h Missa: La Immaculada Concepció

Dijous 9.         19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dijous 16.      19.30h. Missa exequial en memòria de M. Josefa Prieto

Divendres 17.19.45h. Missa (en castellà) amb joves i la comunitat Adsis

Dimecres 22. 10.30h. Celebració de Reis amb els infants de casa de Maria.

Divendres 24.19.30h. Missa del Gall

Dissabte 25. 12h Missa de Nadal

                         19.30h Missa de vigília: La Sagrada Família

Diumenge 26. 12h. Missa de la Sagrada Família

Divendres 31. 19.30h. Missa de vigília: Solemnitat de Maria Mare de Déu

GENER

Dissabte 1.    12h. Missa: Solemnitat de la Maria Mare de Déu

                         19.30h. Missa de vigília.

Diumenge 2. 12h. Missa

Dimecres 5.   19.30h. Missa de vigília: Epifania

Dijous 6:         12h. Missa de l’Epifania del Senyor

AGENDA MES DE NOVEMBRE DE 2021

Dilluns 1.    A les 12h. Missa per la festivitat de Tots Sants

Dimecres 3.        A les 17h Consell Parroquial

Dijous 4.     A les 19.45H. Missa exequial en memòria de Jorge Luis Novais

Divendres 5 i 19. Missa (en castellà) amb joves i la comunitat Adsis

Dissabte 20.  A les 12h Xerrada prebaptismal

Dijous 25.   A les 19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 27.       A les 10.30h. Bateig

Dissabte 27.       A les 11 a 13h. Recés d’Advent

Diumenge 28: A les 12h Missa d’infants

Tots els dijous: De 10.30h a 13.00h Adoració del Santíssim a càrrec de  Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12.00h a 13.00h .

AGENDA MES D’OCTUBRE DE 2021

Diumenge 3. A les 10h. Missa per l’associació Sant Miquel Arcàngel

Dijous 14. A les 19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 16. A les 11 i a les 12h. Celebracions del Baptisme

Dimecres 20.  A les 17h Consell Parroquial

Dijous 28. A les 19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 30: A les 12h Celebració del Baptisme

Tots els dijous a partir del dia 7: De 10.30h a 13.00h Adoració del Santíssim a càrrec de  Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12.00h a 13.00h .

Tots els divendres a partir del dia 15: A les 17.00h. Catequesi de Primera Comunió. 

AGENDA MES DE SETEMBRE DE 2021

Dijous 5.     A les 11.00h. Celebració del Baptisme

Dimecres 8.        A les 17.00h Consell parroquial

Dissabte 11. A les 12h. Celebració del Baptisme

Dijous 16. A les 19.30h Missa exequial  en memòria de Manuela  Martínez

Divendres 17. A les 19.45h Eucaristia animada per la comunitat ADSIS

Dissabte 18. A les 11.00h Bateig

Dijous 23.   A les 19.45h. Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 25.  A les 12h. Xerrada Prebaptismal

FESTA DE SANT MIQUEL

Dimecres 22. Celebració penitencial de preparació a la festa patronal

Dimecres 29

10h. Missa diària

19.30h. Missa major

Ofrena floral a Sant Miquel : Horari a concretar

AGENDA MES DE JULIOL DE 2021

Dijous 1. A les 19.45h. Pregària amb els joves davant el Santíssim

Divendres 2. A les 19.45h Eucaristia amb la comunitat ADSIS

Dijous 8. A les 19.45h Missa exequial en memòria de Pepita Devesa

Divendres 9. A les 19.45h Eucaristia amb la comunitat ADSIS

Dijous 15. A les 19.45h. Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 17. A les 19.30h Celebració de la Verge del Carmen amb Stella Maris (No hi haurà processó)

Diumenge 18.  A les  11h. Celebració del Baptisme

Dijous 22. A les 19.30h Missa exequial en memòria de Juan Antonio Fernández Cana i Ana Cana Rodríguez

Divendres 23. A les 19.45h Eucaristia amb la comunitat ADSIS

Dissabte 24.  A les 12h. Celebració del Matrimoni

Dijous 29. A les 19.30h Missa exequial en memòria de Dolores García

AGENDA MES DE JUNY DE 2021

Dijous 3. A les 19.45h. Pregària amb els joves davant el Santíssim

Diumenge 6. A les 10.45h. Celebració Bateig

Divendres 11. A les 19.45h Eucaristia amb la comunitat ADSIS

Diumenge 13. A les 11.00h. Celebració Bateig

Dijous 17.  A les 19.45h. Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dimecres 30. A les 17.00h. Consell Parroquial

Tots els dijous: De 10.30h a 13.00h Adoració del Santíssim a càrrec de  Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12.00h a 13.00h

AGENDA MES DE MAIG DE 2021

Dimecres 5. A les 17.00h. Consell Parroquial

Dijous 6. A les 19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Diumenge 16. A les 11.00h. Celebració Bateig

Dijous 20. A les 19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 22. A les 12.00h Celebració Noces

Dissabte 29. A les 12.00h. Celebració Bateig

Tots els dijous: De 10.30h a 13.00h Adoració del Santíssim a càrrec de  Casa de Maria, amb rosari i confessions de 12.00h a 13.00h

AGENDA MES DE ABRIL DE 2021

Dijous 1. A les 19.30h. Missa de la Cena del Senyor Bilingüe

Divendres 2. A les 10.00h. A la basílica de Santa Maria del Mar. Via Crucis. 

A les 17.00h. Celebració de la Passió del Senyor. Bilingüe

Dissabte 3. A les 19.30h. Vetlla Pasqual. Bilingüe

Dijous 8. A les  19.30h. Missa exequial  en memòria de Carmen Blanco. Castellà.

Dijous 22. A les 19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dijous 30. 19.45h. Missa amb la comunitat ADSIS

Tots els dijous de 10.30h a 13.00h Rosari i Adoració del Santíssim amb  Casa de Maria. Confessions a la mateixa hora.

AGENDA MES DE MARÇ DE 2021

Dijous 4. A les 19.45h  Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dissabte 6.  12h. Bateig de l’Aitana

Dijous 11. 19.30h. Missa exequial  en memòria de Dolores García

Dijous 18. A les 19.45h Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dimecres 24. A les 17h. Consell Parroquial

Dijous 25. 19.45h. Missa amb la comunitat ADSIS

Dissabte 27. 19.30h. CELEBRACIÓ DE LA VIGILIA DEL DIUMENGE DE RAMS. Bilingüe

Diumenge 28. 10h i 12h. CELEBRACIÓ DEL DIUMENGE DE RAMS. Bilingües.

 NO ES FARÀ BENEDICCIÓ DE RAMS A LA PLAÇA A CAUSA DE LA PANDÈMIA

AGENDA MES DE FEBRER DE 2021

Dimarts 2. A les 10h. Missa per la festivitat de la Candelera.

Dimecres 3. A les 17.30h. Consell Parroquial

Dijous 4. A les 19.45h. Pregària dels joves davant el Santíssim.

Dijous 11. A les 19.30h. Missa exequial en memòria d’Amparo Barroso.

Dimecres 17.A les 10h i a les 19.30h. Celebració del DIMECRES DE CENDRA

Dijous 18. A les 19.45h. Pregària dels joves davant el Santíssim.

Dissabte 20. De 10 a 13h. Recés arxiprestal d’inici de Quaresma Santa Maria del Mar.

Dijous 25. A les 19.45h. Missa amb la comunitat ADSIS

AGENDA MES DE GENER DE 2021

Divendres 1. A les 12h. Festivitat de Santa Maria Mare de Déu

Dimarts 5. A les 19.30h. Missa de vigília de la festivitat de l’Epifania del Senyor

Dimecres 6. A les 12.00h. Missa per la festivitat de l’Epifania del Senyor,

Dimecres 20. A les 17.00h. Consell Parroquial.

Dijous 21. A les 19.45h. Pregària amb els joves davant el Santíssim.

Tots els dijous de 12.00 a 13.00h rosari i adoració animats per Casa de Maria

AGENDA MES DE DESEMBRE DE 2020

Dijous 3.              A les 17h. Consell Parroquial

Dilluns 7.             A les 19.30h. Missa de vigília en la festivitat de la Immaculada Concepció de Maria

Dimarts 8.          A les 12.00h. Missa en la festivitat de la Immaculada Concepció de Maria

Dijous 10.            A les 19.45h. Pregària amb els joves davant el Santíssim

Dijous 24.            A les 19.30h. Missa del Gall

Divendres 25.    A les 12.00h. Missa de Nadal

Dissabte 26.       A les 10.00h. Missa de Sant Esteve

AGENDA MES DE NOVEMBRE DE 2020

Diumenge 1. A les 12h. Missa de TOTS SANTS

Dimecres 4. A les 17h. Consell Parroquial

Dissabte 7. A les 12.00h. Baptisme d’en Pep

Diumenge 15. A les 12.00h. Confirmació de Nerea,  Diana, Ronaldo, Meylín, Brayan y Fabián

Tots els dijous de 12.00 a 13.00h rosari i adoració animats per Casa de Maria

Se suprimeix la pregària amb els joves davant el Santíssim de les20.30h pel confinament nocturn per la Covid 19

MISSES EXEQUIALS dijous a les 19.30h

Dia 12 en memòria de Concepción Aguiló Albiol

AGENDA MES D’OCTUBRE DE 2020

Divendres 2.  De 17.30 a 18.30h. Inscripció Catequesi de Primera Comunió i a les 20.30h. Missa animada per la comunitat  ADSIS

Divendres 9. S’inicia la Catequesi de Primera Comunió

Dissabte 10. A les 12.00h. Baptisme de Jordi Adsuara

Dissabte 17A les 10 Primera Comunió d’Ana Gottschalk i bateig d’ Albert Gottschalk

Dijous 22.  A les 20.30h. Pregària amb els joves davant el Santíssim

Tots els dijous de 12.00 a 13.00h rosari i adoració animats per Casa de Maria

MISSES EXEQUIALS dijous a les 19.30h

Dia 1 en memòria de Mari Gutiérrez Ramos

Dia 8 en memòria de Jaime Escutia Climent

Dia 15 en memòria de María Cobos Reyes

DESPATX PARROQUIAL

Demanar hora trucant al 932216550

Escriure al correu santmiqueldelport@gmail.com

Contactar amb la persona voluntària de la porta

RECOLLIDA DE ROBA

Portar-la a l’església de dilluns a diumenge de 9.45h a 13h.

——————————————————————————————-

AGENDA SETEMBRE 2020

CELEBRACIONS:

MISSES EXEQUIALS

Dijous dia 3 a les 19.30h en memòria de Salvador Bosch

Dijous dia 10 a les 19.30h en memòria de Juan Antequera i Emilio Ruiz

Dijous dia 17 a les 19.30h en memòria de José Sáez

Dimecres 23 a les 19.30h. Missa de vigília de la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè

Dijous 24 a les 12.00h. Missa de la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè

FESTIVITAT DE SANT MIQUEL. Dimarts 29

A les 17.30h, Ofrena floral

A  les 19.30h. Missa Patronal

CONSELL PARROQUIAL

Dilluns 7, de 17.30 a 19h

DESPATX PARROQUIAL

De dilluns a dissabte de 10:30 a 13:00h.
(Demanar hora prèviament)

Trucant al 932216550

Escrivint al correu santmiqueldelport@gmail.com

Scroll al inicio
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?